Algemeen pakket voor de schoolbieb

 


Dit pakket bestaat uit een gevarieerd aanbod voor alle jaargroepen. Je vindt er vooral leesboeken in, maar ook flink wat prentenboeken voor de kleuters en informatieve boeken voor alle jaargroepen. Op deze manier kunnen alle juffen en meesters boeken kiezen voor hun groep.

 

kinderboeken op AVI niveau

Hoe ziet dat eruit?

Ben je benieuwd naar de inhoud van zo'n pakket? Kijk dan eens naar een voorbeeldlijst om een idee te krijgen. 
 

Wil je zelf zo'n pakket op school ontvangen?

 

Een algemene zichtzending aanvragen

 

 


delen