Interactief voorlezen in de praktijk


Na het voorlezen

Ga samen met de kinderen na of hun voorspellingen juist waren. Maak daarna nogmaals de koppeling met eigen ervaringen van kinderen. Nu de kinderen het verhaal kennen, kunnen ze weer nieuwe ervaringen vertellen.

Door middel van ondersteuningsvragen bespreek je de verhaallijn. Bijvoorbeeld: Wat maakt de hoofdpersoon mee? Hoe los je zijn probleem op? Kun je aan de hand van de plaatjes het verhaal navertellen?

 interactief lezen nabespreken

Verwerkingsactiviteiten 

Als de kinderen het verhaal goed in hun hoofd hebben, kunnen ze aan de slag met verwerkingsactiviteiten, zoals:


delen